SSL Certificate Ta podstrona jest szyfrowana. Aby zachować bezpieczeństwo, przed przesłąniem formularza upewnij się, że adres strony zaczyna się od przedrostka https, w górnej lub dolnej części przeglądarki widoczna jest kłódka, a po kliknięciu w kłódkę pojawia się certyfikat wystawiony dla gothic-multiplayer.com przez PositiveSSL CA 2.

Rejestracja użytkownika
 
lub Anuluj